Ваш грåд

В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление  Flame_AI 1 год, 4 мес. назад.

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
 • Автор
  Сообщения
 • #55

  eakarpov
  Хранитель

  Напишите нам про ваш грåд. Чым той је особлив, јакы лѣпы місты су в нему.

  #79

  Ivan Pleven bg
  Участник

  Привет.Мои роднои город Плевен.Он в середине северная Болгария.Надеюс в будуще я буду умет написат про него на новословнице.

  #80

  eakarpov
  Хранитель

  Здрåвей! Мôй родный грåд сѧ ймена Плевен. Той је в средѣ северної Бълґаријі. Надѣџам сѧ, че в будучності ја хте могнам написати про ґо на новословницѣ.

  Браво, Иване!

  #91

  Kristijan
  Участник

  Здраво, мојот град е Скопје. Тој се наоѓа во северниот дел на Македонија, исто така тој е и главен град. Наречен е град на солидарноста од 1963 година по земјотресот. Неговото старо име е Скупи. Низ него течат водите на реката Вардар. Се надевам дека еден ден ќе ја научам суштината на падежите и ова ќе го напишам на новословенски јазик 🙂

  #380

  Flame_AI
  Участник

  Здрåвейте! Мôй грåд-ът е Ста́рыj Оско́л, кторый стоjа в обвлåсті Бѣлгрåда Руськога (нѣ Сърбскога 🙂 ), обоко с обвлåстію грåда Кӯрска. Ста́ры Оско́л-ътъ быше закладан ўво року jeдна тысѧча пѣтсот девѣтдесѣць третіјом (1593.) Мôй грåд-ът е вторыj ўв обвлåсті-та по почету люда. Ста́ры Оско́л-ът йма́je много посебностей бѫдучи простым грåдом. Во рôзно времѧ егôйнога-ътъ живота грåд сѧ одношѣше цѣло або чѧстями ко рôзным обвлåстям и jаже държавам, кторыми быше Злåтаja Ворда, Вєлікоje Кнѧзинство Литовско, Руськога Цѣсарства-то, Руської Імпериjі-та, Руської Сполноречи-та, Jукраїнскої Държавы-та, Совѣтскога Сојѫза-ът, Руської Совѣтскої Сдруженної Социалистическої Сполноречи-та (Р.С.С.С.С.), а нынѣ je чѧстію Руськога Сдруженија-то. Во тоjих държавах грåд-ът бѣше срединным грåдом Ста́роо́ско́льскога уjѣзда, послѣ чѧстію Киjeвскої губєрніjі-та, послѣ Бѣлгрåдскої (Руської) губєрніjі-та, дай послѣ Кӯрскої губєрніjі-та (jістинно je то, че грåд-ът, вѣрнше чѧсть грåдскога коло (окрѫга), такоже бѣше дай чѧстію Воро́нежскої губєрніjі-та, то je видѣно во землёвидах осемнадесѣтога дай девѣтнадесѣтога вѣко́в, алѣ ово ниде несу речили 🙂 ).
  Во совѣтско времѧ обоко со Ста́рым Оско́лом-ътъ быше зидан грåд Гӯбкин-ът, за то че зачѧдше сѧ изученіjе Кӯрскої Маґнитної Розбѣжності-та (К.М.Р.). Во тоje времѧ грåд-ътъ быше стал рѫководительскої срединоjу Ста́роо́ско́льскега Радјени дай Коло-то, че быше тѫды чѧстію Срединної Чёрноземскої обвлåсті-та. Послѣ бѣше чѧстію Кӯрскої обвлåсті-та до зачѧдла Второї Мірóвої Войны-та дай Вєлікої Отчизнóвої Войны-та. Пред Войной-та быху пренайменованы многыja вулицы. Онѣ быху ма́ли назовы, jaко грåды, ўво кторых бѣху во времѧ ѣхнога живота (Кӯрска-та, Бѣлгрåдска-та, Воро́нежска-та дай jіныje), алѣ быху пренайменованы под совѣтски лад (Інтернациональна-та (послѣ 1960. сташе Ленина-та), Ѳеатъральна-та (послѣ Войны-та сташе Комсомольска-та), Пролетарска-та дай jіныje).
  Лѣтом, 1942. рока, Ста́рыj Оско́л-ът су околили нѣмецкыje дай ѫґарскыje войска дай быху в нему седем мѣсѧцов. Звôленије грåда-ът je зачѧдло сѧ в двадесѣтых денах Просінцу и закончише сѧ со дӯжѣми изґубами пѣтога Сѣченя 1943. рока. Ста́ры Оско́л-ът зачѧдше жити изново, алѣ Война-та jещо не закончише сѧ. Посєму восьмога Червня наказаше зидати желѣзодрåжну плåсу «Ста́рыj Оско́л — Ҏава» и зрåбити ово со пѣтнадесѣтога Червня до пѣтнадесѣтога Сърпня.
  Алѣ трѣ желѣзодрåжны дружины, люды посебных образованиj Людова Пълномогства Пѫтьjов Съобчєнија-то (Л.П.П.С.), две тысѧчи запасных червёновоjцов и блізко двадесѣт тысѧч «оско́лчѣнов», изо кторых блізко восем тысѧч быше женами да jунаками, je закончили дрåгу не пѣтнадесѣтога Сърпня, а седемнадесѣтога Ліпня, че змогаше дослати наклады вчас пред Кӯрскої Бїтвой-та и витѧзити Червённої Арміjі во най-дӯжем танко́вому бôjу во повѣсті, за че желѣзна дрåга быше найменована «Дрåгой Мѫжства-та».
  Послѣ Войны-та (1954.) Ста́ры Оско́л-ът сташе чѧстію Бѣлгрåдскої обвлåсті наново (толіко ме кажа сѧ, че Jа слышаше, че послѣ Войны-та обвлåсть мысляху прейменовати во Ста́роо́ско́льску, а грåд-ът учінити срединным, алѣ je помыслили, дай не учінише ово, або ово и не быше jiстиноjу. 🙂 ) Je возврåтили сѧ к изученіjу К.М.Р., je зачѧдло сѧ зиданиje рӯднико́в, послѣ je зачѧдло сѧ зиданиje Оско́льскега Éлектринорӯднега Съодношства (Комбината) (О.É.Р.С.), одчега зачѧдше сѧ и зиданиje първога дома во северојизточном радјенѫ-то грåда (також йменова сѧ «Новыj грåд-ът»). В овоj чѧстi Ста́рога Оско́ла-ът Аз eсъмъ живим. 🙂 Je стали зидати сѧ мѣлкорадјены, во кторых cтоjут кіноѳеатър «Быль-та», най-първый памѧтник Геґоргіjу Конста́нтино́вичу Жӯко́ву во міру, учебны мѣлкорадјѧ, мѣлкорадјѧ со дѣтскої дай возрôстницкої здрåвницами, jавише сѧ нова срединна возидлова крајостаница дай мѣлкорадјены около jега, обоко с ними дӯжыj търг и jeга посебно крыто зіданије, во цѣлом йменуjущи сѧ «Рочницыj-та». Грåд-ът сташе рôстити сѧ.
  Во послѣсовѣтско времѧ jавиху сѧ грåдско далѣвидѣниje, всємірнаja мрежа, домозвѫцы дай нѣ толіко, грåд-ът je рôсти! Ста́ры Оско́л-ът и jeга радјѧ склаџаху во Ста́роо́ско́льскыj окол-ът. Пространіja (плåща) обоко со кіноѳеатъром Быль-та je найменована «Пространіjeй Витѧзьства-та» дай ма́ Плåсу Слáвы Ста́роо́ско́лчѣнов-та, а в 2011. постаху Памѧтник-столб (стéлу) «Грåд войскої слáвы-ът», зато че во тоjем року грåду-ът быше дан овыj чин. Пространіjа Витѧзьства-та je дӯже добрым и прилюбленным містом, Аз есъмъ любим jeга такоже. 🙂
  Такоже Jа не повѣџаше о jугозападної чѧсті/радјенѣ грåда-ът, ктору йменут «Мѣлкыj-та» («Микро»). В овоj чѧсті дома сѧ зидаше, jіды и в Срединної-та чѧсті/радјенѣ грåда-та (во конце шестнадесѣтогу вѣку) (со кторої Jаз и зачѧдше повѣсть и ктора быше и jeстї глåвної чѧстіjу грåда), алѣ днешныji дома зачѧдху зидати сѧ блізко во jeдно времѧ со домами Новога грåда-та. Для мя овыj радјѧ посебен тым, че на Мѣлком-ът жише зидатели jизо Людової Сполноречи Бълґариja, поjѣџавшыji ко намъ, jако на Всєсоjѫзно зиданиje-то, для тега, че би зрôстити изучениje К.М.Р. и Лабѫдинскоje Горноо́богатительноje Съодношство-то (Лабѫдинскоje Г.О.С. (Л.Г.О.С.)), О.É.Р.С.-то, Стоjлєнскоje Г.О.С. (С.Г.О.С.), Оско́льскуjу Творницу Рӯднега Машинозиданиja-та (О.Т.Р.М.) и такоже радјены грåдов обоко с ними, грåда Ста́ры Оско́л-ът и грåда Гӯбкин-ът. Тако во jугозападної чѧсті грåда-та, на мѣлкорадјенѣ Меџународном-ът (Jінтéрнациjональныj) жиху дай jeсу живаjут многыji бълґары, дай jих созідныji руськобълґарскыji сѣмијi. Мѣлкорадјѧ-ът йма́ вулицу Димитрова-та, jiды стоja памѧтник Геґоргіjу Миха́йло́в(ич)у Димитро́ву дай грåдину (сквер) во jeгôйну честь/ймѧ. Меџународныj-ът розуме сѧ многыми jaко Бълґарски-ът. За jих труд постаху памѧтник на «Садовоj плåсе (бульваре) Пријательства-та», обоко с Дворцом Коложивота (культуры) «Комсомолец», кторыj тако и йменова сѧ — «Памѧтник совѣтскобълґарскега приjательства»-ът, або людово «Памѧтник бълґарскега приjательства»-ът, або «Памѧтник приjательства людов»-ът, кторыj и днесь съхрåни сѧ Руським Сдружениjом-ът и Сполноречеjу Бълґариja-та. На тоj же вулице стоja търг, кторыj йменова сѧ «Бълґарскыj търг», а обоко с ним стоja jѣдалищо (столо́ваja) «Словѣнка», jiды jѣдаше бълґарскыji и jiны рåботницы. Днесь то je прилюбленно людово місто. Многыji бълґары ўjѣхаше jизо Ста́рогу Оско́лу-ът дай Гӯбкину-ът, многыji дай осташе сѧ. Ко бълґарам ўвсѣды односиху сѧ розлично, для многых они быше рѧдителями образчика (моды) (томуче со Западу, ма́ше џįсы дай нѣтоліко). Ja jeсъмъ вѣџам нѣколікых бълґар (толіко не лічно, че худо, да), дай одношам сѧ ко ним добро, во хвáлу jим. 🙂 Грåд-ът йма́ рѧд народностеj, наприклад армѣнов (многыji бежаху со Нагорнога Карабаха-ът), алѣ словѣны jeсу закладоjу грåдскога люда.
  Обоко с Садовоj плåсоjу Пријательства-та стоja ґостиница «Русь», во ктору во 2014. во мѣсѧцы Червень дай Ліпень дай нѣтоліко крåтковременно розсадаху жителей Донецкої и Луга́нскої обвлåстей, а jѣдалищо «Словѣнка» jих кърмише. Посєму во грåду-ът токаже много jукраїнцов (jiстинно, че jих до тега быше нѣ мало).
  Под конец хте речна, че всє ово Jа повѣџаше дӯже крåтко, томуче мôй-ът грåд ма́ пѣтсътлѣтнуjу дай больше повѣсть, во времѧ кторой он виџаше много jaвjeниj и человѣкôв, о кторых тако лєгко дай шибко нѣ повѣџаjeш, и Ja такоже многега нѣ вѣџам. 🙂 Претож ежели сѧ поглѫбити глѫбже во повѣсть грåда-ът, то он, jaко писаше грåдскыj краjовѣд Никола́j Никифоро́вич Бѣлых, стоja во земи, jiды словѣны жише во третьjим вѣку, мыслявше по шуканням овоj земи. Мыслям, же або он путаше словѣнов и скиѳов, або мнѣше словѣнско племѧ Севеҏѣнов. 🙂 И претож jiстинно, че в овем місте жише Севеҏѣны, чем несть посебностію? Послѣ такоже и Севҏюцы, че ово місто в цѣлом быше Севеҏскоjу Земjojу, чем несть посебностію? А речь про Ста́роо́ско́льскыj 128. пѣхотныj пôлк и Седемнадесѣт совѣтскых воjов бронебоjщико́в от 40. арміjі во ймѧ кторых найменоваху дай хтут найменовати вулицы? Jeжели крåтко, то Ста́роо́ско́льскыj 128. пѣхотныj пôлк учѧствоваше во звôленiji бълґарскога грåда Плевна-ът во времѧ Русьскотюркскої войны дай звôленijа Бълґариji. А Седемнадесѣт Богатырjов, jако ў нас овых воjов йменовут, ровнут со 28. «панфилôвцами», да толiко 17. Богатырjов быше jiстинно, а нѣ спорно. Они застануше 500. нѣмцов, кторы хтеху jизидати jиз околенija, че быше дано jим цѣноjу 13. jиз них, за че всє зимаше нагрåды дай памѧть о них, дай вулицу наименоваху во ймѧ них такоже. А jaки в грåде-ът быше крашны виды дай хрáмы во Срединном радjенѣ-то (днесь мы jeсме наименовам овыj радjѧ «Ленина-та»)! Ме дӯже всѧкега каже сѧ крашным събор, че стоjaше на глåвноjу пространіji радjeна дай грåду во цѣлом, зато че на овом мiсте поставише сѧ древѣнна крепость Оско́л (в 19. вѣке пространija именоваше сѧ «Нижняja-та», послѣ — «Совѣтска-та», а послѣ 1960. сташе «Рујеньска-та» (Октябрьскаja). То je был «Богоjaвjeнскыj Събор-ът», каѳедральный тѫды, во премѫтежно-то времѧ. Он je был красен и дӯж, Ja jeсъмъ мыслям, че он нѣровним со днешным каѳедральным грåдским «Събором Алеќандъра Невскога-ът», тому че овыj е меньше дай проще, нежели «Богоjaвjeнскыj Събор-ът» (jiстинно, че Събор Алеќандъра Невскога-ът je млåдше Богоjaвjенскога, дай быше простым храмом ўво 1903. (Богоjaвjeнскыj — 1840.) року, то je толiко мôй вкус/лад. 🙂 ) Воздоль ўвсєj улицы Кӯрскоj(/Ленина)-та до Нижнеj(/Рујеньскoj) Пространiji-та тѧґнуше сѧ дрåга, на прекръстъках ктороj стоjaше хрáм «Добровѣщенija Пресвятої Богородицы-ът» (кторыj такоже мáше нѣкторы посебности, jaк наприклад часовник), дай хрáм «Успєнскыj», третім быше Богоjавjeнскыj-ът, со пѣтьjу куполами, часовнєjу дай доброjу грåдиноjу, од горы до нізины ў рѣцi Оско́л, ўво концу вулицы. Алѣ поидаше ново влåствије, кторо преобразше хрáмы во зърнохрåнища, jaко и Богоjaвjeнскыj събор-ът, а под 1940. роцы сжегаше jeга. Мыслим, же други хрáмы постигше тоja сѫдба такоже. Днесь грåд-ът мá много хрåмôв, нѣкторы аж уцѣлеше с далькых времен (jако «СвѧтоТроjицкыj Хрáм-ът — 1730. и «Хрáм Кръстоустановоjeнija-ът» — 1787.), алѣ Богоjавjeнскыj-ът быше дивше всѧкога, jако Jаз есъмъ мыслям и су мыслут нѣкторы человѣцы.
  Ста́рыj Оско́л-ът ймáje много всѧкога! Много хрáмôв, киноѳеатрôв, пространij, памѧтников, че то мáше, че то заjѧше времѧ. Тако быше даj «обоко jeстї» Грåдска Побрежа-та, ктора je была дӯже добрым мiстом, jiды она быше зидана даj одвореше сѧ. Тамо прáздноваху мóрскыji честованя (наприклад День Боjовога Мóрскога Лоѕьства-ът, або День Нептуна-ът), алѣ со временем побрежа-та сташе сыпати сѧ дай ломати сѧ, jejo купише други, дай за побрежоjу нѣ сташе смотҏати. Сыпаше дай сыпа сѧ, старе сѧ, толiко сори jaко во радjенѣ, тако во рецѣ Оско́л-та (река-та мала сташе, да сорна). Ну, добре, не толiко тоje мá грåд-ът. Такоже мысляху зидати плåсу вървицохода (троллеjбус), но не сташе. Алѣ грåд-ът мá плåсоход (трѫваj) jaко дôлга плåса од Новога Грåда-ът до О.É.Р.С.! Звѣресад (зоопарк), много старых домôв, дворцы коложивота, на тоj же пространiji Рујеньскыj-та быше сад, а днесь стоja мінулый киноѳеатър «Рујень» (днесь «Средина млåдых вôлин (инициатив)»), а обоко с ним, в средине пространiji-та — «Памѧтник Отцам-снователям грåда-ът: Ивáну Мѧснóму, Ивáну Слåнцеву-Засѣкину дай Михайлу Нѣчаjeву»-ът, «Атаманскыj лѣс»-ът во памѧть про звôлителjôв грåда-ът од нѣмецкojѫґарсых захвáтникôв, «Николаjу Ѳjoдоровичу Ватутину»-ът, «Женам-зидателицам «Дрåги Мѫжства»-ът», «Седемнадесѣти Богатырjôв»-ът, «Първа рӯда»-ът, «Свѧтому Алеќандъру Невскому»-ът, «Скърбяща мать»-ът, «Алеќѣjу Алеќѣjôвичу Угаҏôву» (глåва О.É.Р.С. при коjeм зрôсше Новыj грåд-ът, дай влівшыj на Ста́рыj Оско́л ўво цѣлом) ў грåдины «Асено́вгрåд» (да, забуднуше зречити, че бълґары такоже зидаше на Новом Грåду-ът jѣдалищо «Асено́вгрåд»-то, кторо нѣкторо времѧ ймáше ово найменоване, зато че грåд-ът мá братскыje одношеня со бълґарскым грåдом Асено́вгрåд-ът (грåд-брат, jако Зальцгиттер-ът и Мянття-ът)(такоже грåды-пријатели, jако Бирюч-ът, Богучар-ът, Брянск-ът, Воронеж-ът, Губкин-ът, Донецк-ът, Кишинёв-ът, Курск-ът, Мукачево-ът, Новый Оскол (да, Оскóлôв два, в зачѧдле быше толiко мôй-ът — Оскóл, послѣ обокыj Цѣсарjо́в Алеќѣjôв-ът преименоваше во Новыj Оскóл-ът, а Оскóл-ът — ўво Cтáрыj Оскóл-ът) Севастополь-ът, Тирасполь-ът, Харьков-ът), «Послѣ боja»-ът, «Алеќандъру Сергѣjôвичу Пӯшкину»-ът дай jiныji! Много книгóвен, музеjов! Посебно прилюблены «Краjовѣдыскыj музеj»-ът, че во зiданiji купцо́в братôв Лихушиных, дай родный дом-музеj знанного писара Василija Jaковлjо́вича Jeроше́нко, кторыj бѫдучи слѣпый со дѣтства, повѣџаше за шестдесѣт два рока живота дванадесѣт jазыков, jaко сįтаjскыj, jaпонскыj, и такоже Éсперанто, и писаше на них повѣсти и не толiко, дай быше учителем овых jазыков для слѣпых, дай гудбарем. Грåд-ът мá мало лѣтадлищо (ае́родром). Много дѣтскых дай jуношескых сплåченств, училищ, «Дворец ослáв»-ът, «Дом ремёсел»-ът, «Дом хѫдожника»-ът», «Блик»-та дай други, дай рушилища (спо́ртивны зiданija). Такоже слåдску творницу (кондитерскую фабрику) со «словѣнскым ймѧнованем и словѣнскоjу девоjу», може быти виџаху овы слåды (конфеты).
  Jако можно виџати, аж конец повѣстi jавна сѧ дӯже дôлгоjу. Посєму Ja просто не мнѣм, за че многыji мнѣjут грåд-ът jaко «вѣсь», jiды он ма́ такуjу добруjу дай дôлгуjу повѣсть, ктора не ма́je нѣ конца, нѣ краja, а Ja сам вѣџаше аж дӯже мало, нежели грåдскыji краjoвѣды. Повѣсти о быте люда Ста́рога Оскóла-ът дай Бѣлгрåдщины во цѣлом, про jeднодворцов, або чёрночервённыji тканныji малёвцы (орнамент). Всє ово су не посебности?.. Надѣџам сѧ не. Надѣџам сѧ, че jiстина о том, че Jа сѧ родише в овом краjу jуже jeстї посебностijу.
  А такоже, че мôja повѣсть-та, або аж цѣло съчіненије на ѳему «Мôja (мала) домовина-та», быше полєзным и че Вы jeга читаше до конца. А такоже, че моjы грѣшцы быше не дӯжыми, че не премыслише слова дай розставjeнije пороџеня або слѣдника, че хте речна про то, че мôjе вѣџаниje Новословницы je рôсти, тому че Ja любим овыj jазык и хтем писати на нему вѣрша, притчи, казцы дай речити такоже, Jа виџам Новословницкыj jaзык дӯже хѫдожественным, нежели другиji. Jежели полєзно, то можам додати здѣ свѣтомалёвцы (фотографiji) грåда. Поjѣџайте ко Намъ! Хвáла! 🙂 \|/

Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.